Naši sponzoři

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají realizovat vše, co přímo nesouvisí s protipožární činností. Bez vás by to bylo o mnoho těžší.

Tomáš Müller – náš masitý dodavatel

MUDr. Petr Holý – finanční spozor

United Bakeries – pečivo